dr Ewelina Włodarczyk

dr Ewelina WłodarczykStopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki uzyskany na Uniwersytecie Pedagogicznym w  2015 roku, adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; wolontariusz PCK; zainteresowania naukowe: pedeutologia, dydaktyka, bezpieczeństwo.
^