dr Przemysław Wywiał

Specjalista w zakresie bezpieczeństwa narodowego, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Obrony Narodowej, obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, od 2005 r. aktywny w działalności organizacji proobronnych, autor m.in. monografii "Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski, zainteresowania: strategia bezpieczeństwa", obrona terytorialna, historia wojskowości
^