Szkolenia dla samorządów i administracji

 

Szkolenia kierowane są przede wszystkim do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji państwowej. Podczas szkoleń duży nacisk kładziemy na praktyczne aspekty omawianych zagadnień oraz wysokim poziomem merytoryczny. Szkolenia  Philosophy Education &Art  mają na celu umożliwić uzyskanie wiedzy nt. prawa, finansów oraz funkcjonowania administracji.


Przygotujemy szkolenie na miarę potrzeb.

Tematy szkoleń
^