Warsztaty z rozwoju osobistego

Szkolenia rozwoju osobistego proponowane przez Philosphy Education & Art to doskonały sposób na realizację marzeń, celów osobistych, jak i zawodowych. To jakie emocje przeważają w naszym życiu, przekłada się na efekty wokół nas, im więcej negatywnych emocji doświadczamy, tym trudniej jest osiągnąć wymarzony rezultat w konkretnej dziedzinie życia lub osiągać cele. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozwijać swje kompetencje społeczne, podnosić swoją motywację czy też panować nad stresem.

 
 

Szkolenia interpersonalne są przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą podnosić swoje kompetencje w takich obszarach jak:

1. komunikacja społeczna ( umiejętność porozumiewania się z ludźmi werbalnie i niewerbalnie, skuteczne przekazywanie informacji i słuchanie ze zrozumieniem),
2. inteligencja emocjonalna ( świadomość emocji własnych oraz innych ludzi oraz umiejętność wyrażania i odbierania emocji, oraz kontrolowania ich przejawów),
3. wywieranie wpływu ( bierne i ekspresyjne wpływanie na innych, perswazja i manipulacja, negocjacje),
4. asertywność ( umiejętność reagowania na trudne sytuacje w sposób stanowczy, bez lęku i agresji),
5. prezentacja i autoprezentacja ( nauka o tym jak mówić aby ludzie nas słuchali i byli zainteresowani tym, co przekazujemy),
6. sztuka prowadzenia dyskusji ( jak mówić, o czym mówić aby osiągnąć cel),
7. radzenie sobie ze stresem ( sztuka panowania nad negatywnymi emocjami podczas ważnych i/lub trudnych sytuacji a także profilaktyka, czyli świadomość zdrowego życia bez niepotrzebnego napięcia),
8. kreatywne rozwiązywanie problemów ( umiejętność działania wbrew stereotypom i nawykom),
9. zarządzanie czasem ( o tym jak świadomie planować swoje cele i zadania oraz zdrowo odpoczywać),
10. savoir- vivre ( zasady dobrego wychowania obowiązujące w naszej kulturze w sytuacjach zawodowych i prywatnych).

 

Na kursy zapraszamy pracowników firm i administracji publicznej oraz osoby prywatne.

Tematy szkoleń
^