Szkolenia dla jednostek oświatowych

Zapraszamy nauczycieli i dyrektorów szkół do udziału w szkoleniach organizowanych przez Philosphy Education & Art. Szkolenia te mają formę wykładu interaktywnego połączonego z analizą konkretnych problemów i przykładami rozwiązań. Dopełnieniem całości są panele dyskusyjne oraz integracja środowiska kadry zarządzającej placówkami. Szkolenia, w zależności od tematyki przeznaczone są dla rad pedagogicznych, dyrektorów, nauczycieli poszczególnych przedmiotów, psychologów, pedagogów i specjalistów.

 
Przygotujemy szkolenie na każdy zaproponowany temat, zapewniając przy tym odpowiedni poziom merytoryczny.
 
Tematy szkoleń
^